פתח סרגל נגישות

כלי נגישות
לקוח יקר,
לעיתים יצרן הרכב יוצר קשר עם בעל הרכב לשם ביצוע בדיקה, פעולה מונעת או תיקון. פנייה זו נקראת RECALLקריאת שירות RECALL


לקבלת מידע באם קיימת קריאת שירות פתוחה לרכבך
הקלד את מספר הרישוי