קריאת שירות RECALL

לקבלת מידע באם קיימת קריאת שירות פתוחה לרכבך
הקלד את מספר הרישוי:

לקוח יקר,
ישנם מקרים בהם יצרן הרכב יוזם
פנייה אל בעל הרכב וזאת לשם
ביצוע בדיקה ו/או פעולה מונעת
ו/או תיקון ברכב.
פניה יזומה זו נקראת RECALL

מספר רישוי (הקלדת מספרים משמאל לימין)

איפוס מספר