קריאת שירות RECALL

לקבלת מידע באם קיימת קריאת שירות פתוחה לרכבך
הקלד את מספר הרישוי:

לקוח יקר,
לעיתים יצרן הרכב
יוצר קשר עם בעל הרכב
לשם ביצוע בדיקה,
פעולה מונעת או תיקון.
פנייה זו נקראת RECALL

מספר רישוי (הקלדת מספרים משמאל לימין)

איפוס מספר